Albionmotors telegram whatsapp viber+372 5824 4907

Lõpule sõidukid

Kasutusaja lõpule jõudnud sõiduk (romusõiduk) on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoja) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja karistatav. Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Albion Morots on sõlminud lepingu Autolammutuste Liiduga, mille liikmed kasutavad nõuetekohast tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks. Albion Morots tegeleb Hyundai, SEATi, Suzuki ja Isuzu marki romusõidukite kogumisega.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.
Kuidas toimida, kui Teie Hyundai, SEAT, Suzuki või Isuzu on muutunud romusõidukiks?

- Tühjendage auto sinna mittekuuluvatest esemetest
- Võtke kaasa auto dokumendid
- Toimetage auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või tooge sõiduk Albion Morots.
Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiate meie esindustest, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
- Säilitage sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid

Romusõiduki üleandmise eest meile või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.

albionmotors.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.